Đăng nhập
Login via Facebook
Quên mật khẩu?

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề: Bản GHOST XP SP3 Professional – Nhẹ – Đẹp – Full Soft ...

3946 0
14/11/2013

Bản GHOST XP SP3 Professional – Nhẹ – Đẹp – Full Soft – Theme Win 7 Trong Suốt

-Bản GHOST được làm từ Win XP SP3 pro không lược bỏ thành phần nào của win
-Sử dụng SPAT 6.0.9.9 + Bộ Easy Driver Packs 5.2.2.1 for Windows x86.
-Tích hợp vào đĩa window bộ driver sata
-Tích Hợp Nornon Ghost 11.5 vào Menu Boot
-Phần mền được cập nhật mới nhất tính đến 1/1/2012
-Dung lượng 1 GB- bao gồm 7 part

Phần mền có trong bản GHOST

 • Bô oflice 2003 ( Word , exel , access , power point)
 • Internet Explorer 8
 • Windows Media Player 11
 • Adobe Flash Player 11 ( IE và Firefox)
 • Winrar 4.65
 • IDM 6.08 beta
 • CCleaner 3.14
 • Unikey 2.0 vista
 • Firefox 9.0.1 final
 • Yahoo 11.5 final
 • Foxit reader 5

Soft giao diện :

712012131232854 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
712012133141511 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
712012133138273 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
3120121733826 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
31201217328 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
26122011123733977 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
2612201112343286 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
2612201112334735 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
26122011123359256 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
26122011123412829 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
26122011123337191 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
26122011123333631 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
26122011123341792 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
26122011123344287 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
26122011123352999 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt26122011123356222 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
26122011123726686 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
26122011123730746 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
2612201112349120 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt
2612201112346281 Bản GHOST XP SP3 Professional  Nhẹ  Đẹp  Full Soft  Theme Win 7 Trong Suốt

Mã MD5:

.GHO: D5668EE8 -- ED518C0A -- ACA744B3 -- A678C5F8
.001: FB234575 -- D0BD4661 -- 1C06F710 -- 39C843EF
.002: 32969328 -- B7964347 -- 49B2B371 -- 5193C22C
.003: 0DA01A06 -- BA51F9B3 -- 9DBE244C -- BD8F5541
.004: A2D48585 -- 0158D1FC -- E5FB0D2B -- FD9B7AEF
.005: C6613E72 -- 9FA6960D -- F85983CB -- 9B51864E
.006: 78BE1171 -- 15AD3CD1 -- 749C57F9 -- 187EAF56
.007: D4D8C3EC -- 80982071 -- C32C7998 -- EEA8CA08

Vn-zoom.com

Sửa lần cuối lúc 11:54 sáng, 14/11/2013 bởi Dark.Hades
Anh ơi đừng vào chỗ tối Anh ơi đừng vào chỗ Anh ơi đừng vào Anh ơi đừng Anh ơi Anh A ................................. Thế là xong rồi đấy

Bạn phải để gửi bình luận.