Bản GHOST XP SP3 Professional – Nhẹ – Đẹp – Full Soft – Theme Win 7 Trong Suốt

Bởi 14 Nov, 2013 Ghost Windows 0 bình luận

-Bản GHOST được làm từ Win XP SP3 pro không lược bỏ thành phần nào của win
-Sử dụng SPAT 6.0.9.9 + Bộ Easy Driver Packs 5.2.2.1 for Windows x86.
-Tích hợp vào đĩa window bộ driver sata
-Tích Hợp Nornon Ghost 11.5 vào Menu Boot
-Phần mền được cập nhật mới nhất tính đến 1/1/2012
-Dung lượng 1 GB- bao gồm 7 part

Phần mền có trong bản GHOST

 • Bô oflice 2003 ( Word , exel , access , power point)
 • Internet Explorer 8
 • Windows Media Player 11
 • Adobe Flash Player 11 ( IE và Firefox)
 • Winrar 4.65
 • IDM 6.08 beta
 • CCleaner 3.14
 • Unikey 2.0 vista
 • Firefox 9.0.1 final
 • Yahoo 11.5 final
 • Foxit reader 5

Soft giao diện :Mã MD5:

.GHO: D5668EE8 -- ED518C0A -- ACA744B3 -- A678C5F8
.001: FB234575 -- D0BD4661 -- 1C06F710 -- 39C843EF
.002: 32969328 -- B7964347 -- 49B2B371 -- 5193C22C
.003: 0DA01A06 -- BA51F9B3 -- 9DBE244C -- BD8F5541
.004: A2D48585 -- 0158D1FC -- E5FB0D2B -- FD9B7AEF
.005: C6613E72 -- 9FA6960D -- F85983CB -- 9B51864E
.006: 78BE1171 -- 15AD3CD1 -- 749C57F9 -- 187EAF56
.007: D4D8C3EC -- 80982071 -- C32C7998 -- EEA8CA08

Vn-zoom.com

Bạn phải Đăng nhập để gửi bình luận.

Thống Kê

Tổng số thành viên: 554

Tổng số bình luận: 1373

Tổng số bài viết: 1756